چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
حنا ابرو - نمکستان
کلاسیک ترین روش ثروتمند شدن آشکار شد 17 ژانویه 2023

کلاسیک ترین روش ثروتمند شدن آشکار شد

به جای تمرکز به مشکل، بر راه حل آن متمرکز شوید. افراد موفق بر این باور هستند که مشکلات گذرا هستند و به هنگام مواجه شدن با هر مشکلی آن را بیش از اندازه برای خود بزرگ نمی‌کنند