جمعه, 4 فروردین , 1402
حوادث كار - نمکستان
انگشتانی که برنمی‌گردند 10 ژانویه 2023

انگشتانی که برنمی‌گردند

حسین در اوج زندگی بخش مهمی از اعضای بدنش را از دست داد و این داستان تکراری بسیاری از کارگاه‌های زیرزمینی است که کودکان ایرانی، افغانستانی و ملیت‌های دیگر بدون حق بیمه و دیگر حقوق در آن کار می‌کنند؛ ماجرایی که به عزم جدی برای شناسایی این کارگاه‌ها و تحت پوشش قراردادن کودکانی نیاز دارد که از سر ناچاری، درس را کنار می‌گذارند و در این نوع کارهای اجباری زندگی‌شان را غرق می‌کنند.