دوشنبه, 7 فروردین , 1402
حیوان - نمکستان
درمان دردها با حیوانات 07 نوامبر 2019

درمان دردها با حیوانات

درمان دردها با حیوانات دوستداران حیوانات می دانند که ارتباط با حیوانات خانگی خود چه حس خوبی دارد. در حال حاضر تحقیقات نشان داده است که این اثر مثبت می تواند در یک محیط درمانی نیز اعمال شود. استفاده از قدرت حیوانات خانگی در حال تبدیل شدن به یک ابزار حیاتی در درمان انواع بیماری ها […]