جمعه, 4 فروردین , 1402
خاویار سیاه - نمکستان
عادت بد که مانع رسیدن به موفقیت است 26 اکتبر 2022

عادت بد که مانع رسیدن به موفقیت است

منظور از موفقیت بیشتر این نیست که بیشتر و سخت تر کار کنید، بلکه به این معنی است که هوشمندانه تر و با برنامه ریزی بهتر کارهای خود را به انجام برسانید.