جمعه, 4 فروردین , 1402
خرما شکلاتی - نمکستان
تلاش مهم است یا استعداد، کدام عامل موفقیت می باشد 10 نوامبر 2022

تلاش مهم است یا استعداد، کدام عامل موفقیت می باشد

بیشتر افراد فکر می کنند که برای موفق شدن باید استعداد خاصی داشته باشیم ولی حقیقت چیز دیگری است.

چگونه ضمیر ناخودآگاه من باعث موفقیتم شد 10 نوامبر 2022

چگونه ضمیر ناخودآگاه من باعث موفقیتم شد

در واقع ضمیر ناخودآگاه موضوعی است که این روزها بیشتر از هر زمان دیگر مورد توجه قرار گرفته است و تاثیرات زیادی در زندگی می گذارد.