جمعه, 4 فروردین , 1402
خرما پیارم - نمکستان
تنها یک قدم با این روش به ثروت مانده است 16 نوامبر 2022

تنها یک قدم با این روش به ثروت مانده است

اگر جز آن دسته از افرادی هستید که همه مسیرها را برای ثروتمند شدن امتحان کرده اید و به نتیجه نرسیده اید بهتر است اینبار تجارت در حوزه خرما را بررسی کنند تا بتوانید به درآمد بالا برسید.

شما هم می توانید با تغییر باورهای خود ثروتمند شوید 07 نوامبر 2022

شما هم می توانید با تغییر باورهای خود ثروتمند شوید

زمانی که کیفیت افکار خود را تغییر می دهید در حقیقیت کیفیت زندگیتان را تغییر داده اید. شما در جهان فقط بر روی یک چیز تسلط دارید و آن باور شماست.

کسب موفقیت به کمک باورهای درست 07 نوامبر 2022

کسب موفقیت به کمک باورهای درست

اولین مرحله برای دستیابی به موفقیت افراد کار کردن بر روی باورها می باشد، به هرمیزان که افراد بر روی باورهای خود کار کنند می توانند سریع تر به موفقیت برسند.