چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
خط مقدم جنگ - نمکستان
روایت پوتین‌های لنگه‌به‌لنگه در خط مقدم جنگ 19 فوریه 2023

روایت پوتین‌های لنگه‌به‌لنگه در خط مقدم جنگ

دفاع مقدس پر از صحنه‌هایی است که مرور هر یک می‌تواند درسی برای زندگی باشد؛ تلخ‌کامی‌هایی که گاهی ماه‌ها ادامه‌دار می‌شد و شیرینی‌هایی که رزمندگان حلاوتش را به مردم می‌بخشیدند.