چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
خمیر دندان - نمکستان
با مثبت اندیشی به سمت ثروت حرکت کردم 11 فوریه 2023

با مثبت اندیشی به سمت ثروت حرکت کردم

شجاعت پیروی از قلب و بصیرت خود را داشته باشید، آن ها می دانند شما واقعا می خواهید به چه کسی تبدیل شوید، بقیه چیزها ثانویه است

برای افزایش سرمایه خود شغلم را تغییر دادم 10 فوریه 2023

برای افزایش سرمایه خود شغلم را تغییر دادم

پایان کار را در ذهن داشته باشید و هر روز مطمئن شوید که برای رسیدن به آن تلاش می‌کنید. من برای افزایش سرمایه خود وارد شغل تجارت شده و توانستم در زمینه خمیر دندان به ثروت برسم.