چهارشنبه, 2 فروردین , 1402
خنده - نمکستان
خنده‌هایی که نشان از بیماری دارند 15 مارس 2023

خنده‌هایی که نشان از بیماری دارند

خنده می‌تواند به مقابله با اتفاقات ناراحت‌کننده کمک کند. برای مثال اگر اشتباه نابخردانه‌ای از شما سر بزند و در چنین شرایطی بخندید، فشار روانی ناشی از آن اشتباه بر شما کمتر خواهد شد