شنبه, 27 شهریور , 1400
خودکشی - نمکستان
خودسوزی; عاقبت ازدواج دختر ۱۸ ساله با مرد ۵۰ ساله 02 مارس 2020

خودسوزی; عاقبت ازدواج دختر ۱۸ ساله با مرد ۵۰ ساله

دختری 18 ساله در هند پس از ازدواج اجباری با مرد 50 ساله در اتاق حجله دست به خودکشی زد.