سه شنبه, 30 شهریور , 1400
خوشنویسی - نمکستان
راهی آسان و کم هزینه برای خوشنویس شدن بدون کلاس رفتن ! 28 ژوئن 2017

راهی آسان و کم هزینه برای خوشنویس شدن بدون کلاس رفتن !

راهی آسان و کم هزینه برای خوشنویس شدن بدون کلاس رفتن ! خوشنویسی چه ارتباطی با پیشرفت و بهتر دیده شدن ما در جامعه دارد؟ دستخط شناسی از علومی است که به شناخت احساسات انسانی، افکار و پیچیدگی های او کمک می کنند و حتی یافتن مجرم از طریق آنالیز و بررسی دستخط افراد امکانپذیر […]