شنبه, 9 مهر , 1401
دانلود رایگان دوبیتی های باباطاهر - نمکستان
سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر 30 مارس 2013

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر

سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر زدست مو کشیدی باز دامان ز کردارت نبی یک جو پشیمان روم آخر بدامانی زنم دست که تا از وی رسد کارم بسامان سری جدید عاشقانه ترین دوبیتی های بابا طاهر دلم تنگ ندانم صبر کردن زدلتنگی بوم راضی بمردن ز شرم روی ته مو در حجابم […]

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی 26 مارس 2013

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی

زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی مو احوالم خرابه گر تو جویی جگر بندم کبابه گر تو جویی ته که رفتی و یار نو گرفتی قیامت هم حسابه گر تو جویی زیباترین دوبیتی های عاشقانه بابا طاهر همدانی زخور این چهره‌ات افروته‌تر بی تیر عشقت بجانم روته‌تر بی مرا اختر بود خال سیاهت ز […]

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر 16 فوریه 2013

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر

دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر نپنداری که زندان خوشترم بی سرم بو گوی میدان خوشترم بی چو گلخن تار و تاریکه به چشمم گلستان بی ته زندان خوشترم بی دوبیتی های عاشقانه و عارفانه بابا طاهر ز بیداد فلک یارون امان بی امان جستن روز آخرزمان […]

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی 11 فوریه 2013

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی

بهترین دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر همدانی دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر دل مو غیرته دلبر نگیره بجای جوهری جوهر نگیره دل مو سوته و مهر ته آذر نبی ناسوته آذر در نگیره دوبیتی های ناب و زیبای بابا طاهر نذونم لوت و عریانم که کرده خودم جلاد و بیجونم که […]