شنبه, 9 مهر , 1401
درد دل با خدا در یک جمله - نمکستان
09 سپتامبر 2013

درد دل با خداوند بخشنده و مهربان

درد دل با خداوند بخشنده و مهربان خدایا سینه ام را رحمت پاک گشایش مرحمت فرما به لب هایم تبسم را به چشمم نور پاکت را به قلبم مهرورزی را خداوندا ببخشا آن گناهانی که باعث شد دعایم بی اثر گردد گناهانی که امید مرا از تو پریشان کرد خدایا پیش آنانی که می گویند […]