شنبه, 9 مهر , 1401
دستگاه سورتینگ - نمکستان
اشتغالزایی دستگاه سورتینگ مرکبات 17 سپتامبر 2022

اشتغالزایی دستگاه سورتینگ مرکبات

دستگاه سورتینگ میوه انواع مختلفی در بازار دارد. دستگاه سوزتینگ میوه بادله خانگی یکی از انواع این دستگاه است که برای کسب و کارهای کوچک مناسب تر می باشد.