شنبه, 2 مهر , 1401
دلنوشته خواب عشق - نمکستان
23 سپتامبر 2013

دلنوشته خواب عشق

دلنوشته خواب عشق لحظه های سرد می زند موج غم بر نگاهش مستی چشمان خوش نقشش با نگاهش می شود اوج تمنا آه آرزوها در قلب سرد می شود نجوای بی پایان امشب آرزو مرگ است و دریا قبر این رویا نشسته من وجودم درد و است و درمانش نگاهت این دلت سنگ است و […]