سه شنبه, 25 مرداد , 1401
دلنوشته های کوتاه - نمکستان
23 سپتامبر 2013

دلنوشته خواب عشق

دلنوشته خواب عشق لحظه های سرد می زند موج غم بر نگاهش مستی چشمان خوش نقشش با نگاهش می شود اوج تمنا آه آرزوها در قلب سرد می شود نجوای بی پایان امشب آرزو مرگ است و دریا قبر این رویا نشسته من وجودم درد و است و درمانش نگاهت این دلت سنگ است و […]

08 سپتامبر 2013

دلنوشته ساحل آرام و بلند

دلنوشته ساحل آرام و بلند ساحل آرام بلند همچنان می خواند بهر این عشق عظیم همچنان می راند نفس باد بهار بر رخ ساحل سنگ همچنان می رقصد این دقایق مستند رهگذر بی تاب با نگاهی سرگردان در پی قامت یار همچنان می گردد موج خسته ز ره همچنان می كوبد بر سر صخره سرد […]