خانه » آشیو برچسب ها:دل نوشته عشق فراموش

آشیو برچسب ها:دل نوشته عشق فراموش

دل نوشته عشق فراموش

دل نوشته عشق فراموش گفته بودم اوج مي گيرم در خيالم چون كودكي ها با نگاهت مست و بي جان با هزاران رنگ بي معنا با قراري سرد و لبريز از تمنا لرزش دستان بي جان خاطراتي گنگ و نا مفهوم كرده بودي راهي از نو به رويم دل نوشته عشق فراموش خنده اي با گوشه چشمي كرده بودي اين...

ادامه مطلب »