شنبه, 9 مهر , 1401
دوئل - نمکستان
پایان دردناک دوئل عشقی در خیابان پیروزی 30 آگوست 2022

پایان دردناک دوئل عشقی در خیابان پیروزی

پسرم به خاطر یک اشتباه مرتکب قتل شد و خانواده مقتول او را قصاص کردند. اما‌ ای کاش خانواده مقتول بین کسی که از روی اشتباه مرتکب قتل شده با کسی که یک خلافکار و جانی است، تفاوتی قائل بودند و درباره بخشش بیشتر فکر می‌کردند.