یکشنبه, 10 مهر , 1401
دکتر - نمکستان
دکتر درد چه تخصصی دارد؟ 07 ژوئن 2021

دکتر درد چه تخصصی دارد؟

درد قسمتی از سرشت و طبیعت انسان است که از زمان بدو تولد تا زمان مرگ بارها در وجود آدمی می‌پیچد و باعث می‌شود جسم و روح انسان آزرده شود.