پنج شنبه, 7 بهمن , 1400
رابطه عاطفی - نمکستان
باج گیران عاطفی چه کسانی هستند و چگونه با آنها برخورد کنیم؟ 17 فوریه 2020

باج گیران عاطفی چه کسانی هستند و چگونه با آنها برخورد کنیم؟

باج گیر عاطفی کسی است که از تعهد، ترس و احساس گناه فرد مقابل خود برای باج گیری استفاده می کند و کسی که قربانی باج گیری عاطفی می شود، به خاطر از دست ندادن توجه و احساس گناه مجبور می شود خواسته طرف مقابلش را قبول کند.