سه شنبه, 5 مرداد , 1400
رنگ خاکستری - نمکستان
روانشناسی رنگ خاکستری در شخصت افراد، دکوراسیون و تجارت 23 فوریه 2020

روانشناسی رنگ خاکستری در شخصت افراد، دکوراسیون و تجارت

رنگ خاکستری یک رنگ بی طرف است. جدا، خنثی، بی طرف و غیرقابل انکار است. از دیدگاه روانشناسی رنگ، خاکستری رنگ سازش است.