شنبه, 2 مهر , 1401
ریشه ضرب المثل - نمکستان
17 اکتبر 2013

ریشه ضرب المثل آب از سر چشمه گل آلود است

ریشه ضرب المثل آب از سر چشمه گل آلود است Proverbs root of the source water is muddy آب از سرچشمه گل آلود است مصداق بی کفایتی و تدبیر نادرست شخصی که در رأس آن امور است سرچشمه می گیرد چرا که تا آب از سرچشمه گل آلود نباشد تیرگی به آن نمی گذرد و […]