چهارشنبه, 19 مرداد , 1401
زباله - نمکستان
هر چیز که باید درباره ی مدیریت زباله بدانیم! 16 آوریل 2022

هر چیز که باید درباره ی مدیریت زباله بدانیم!

در کشورهایی پیشرفته و در حال توسعه ۷۰ درصد از زباله های تولید شده خود را بازیافت و دوباره به چرخه تولید باز میگردانند،اما متاسفانه این آمار در ایران تنها ۱۷ درصد است که آمار بسیار بدی بشمار میرود.