سه شنبه, 11 آذر , 1399
زبان انگلیسی - نمکستان
شاخ غول مکالمه به زبان انگلیسی را بشکنید 07 اکتبر 2019

شاخ غول مکالمه به زبان انگلیسی را بشکنید

شاخ غول مکالمه به زبان انگلیسی را بشکنید به نظر شما مهم‌ترین بخش در یادگیری یک زبان جدید چیست؟ مطمئنا وقتی چنین سوالی پرسیده می‌شود، باید مستقیما به مهارت در «مکالمه به زبان انگلیسی» فکر کنیم. معمولا دغدغه‌ی اصلی زبان‌آموزان انگلیسی، مهارت در مکالمه و برقراری ارتباط به صورت شفاهی است. شاید این به خاطر […]