پنج شنبه, 7 بهمن , 1400
زبان خارجی - نمکستان
چطور حافظه مان را برای یادگیری یک زبان خارجی تقویت کنیم؟ 08 مه 2020

چطور حافظه مان را برای یادگیری یک زبان خارجی تقویت کنیم؟

طبق آخرین تحقیقات تنها ۱۴ روش زیر هستند که می توانند کارایی مغز یک فرد بیشتر از ۱۲ سال را افزایش دهند. بعد از تقویت 2 برابری توانایی مغز و حافظه به راحتی می توانید هر زبان دومی را یاد بگیرید. از جمله زبان آلمانی با همه سختی هایش!