سه شنبه, 6 مهر , 1400
زندان - نمکستان
زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها 17 سپتامبر 2013

زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها

زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها این زندان ابتدا فقط بازداشتگاه موقت بود و کسی بیشتر از ۷۲ ساعت در آن نمی ماند