سه شنبه, 25 مرداد , 1401
زندان - نمکستان
زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها 17 سپتامبر 2013

زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها

زندان عجیب برای خلاف سنگین ها + عکس ها این زندان ابتدا فقط بازداشتگاه موقت بود و کسی بیشتر از ۷۲ ساعت در آن نمی ماند