شنبه, 9 مهر , 1401
سبد میوه - نمکستان
قیمت سبد پلاستیکی تاشو حمل میوه رنگی 24 آگوست 2022

قیمت سبد پلاستیکی تاشو حمل میوه رنگی

سبد میوه پلاستیکی 8 کیلویی به جهت اینکه سنگینی بسیار زیادی از میوه را درون خود جای می دهد باید از بهترین مواد تهیه شود تا بتواند این مقاومت را برای همیشه داشته باشد