شنبه, 2 مهر , 1401
سخنانی از مادر ترزا - نمکستان
12 اکتبر 2013

سخنان مادر ترزا

سخنان مادر ترزا mother teresas words اگر می‌خواهید برای ایجاد آشتی در جهان كاری انجام دهید به خانه‌تان بروید و خانواده‌تان را دوست بدارید سخنان مادر ترزا mother teresas words موضوع این نیست كه چه كاری می‌كنیم مهم میزان عشقی است كه به كارمان داریم سخنان مادر ترزا mother teresas words به همسرتان لبخند بزنید، […]