پنج شنبه, 27 مرداد , 1401
سخنان امامان در مورد دوست - نمکستان
14 نوامبر 2013

سخنان پند دهنده امامان

سخنان پند دهنده امامان Heed the words of the imams عمل اندک و بادوام که بر پایه ی یقین باشد در نزد خداوند از عمل زیاد که بدون یقین باشد برتر است امام صادق (ع) سخنان پند دهنده امامان Heed the words of the imams ظلم در دنیا همان ظلمت ها و تاریکی های آخرت […]