شنبه, 2 مهر , 1401
سخنان اموزنده ابن سینا - نمکستان
03 نوامبر 2013

سخنان حکیمانه ابن سینا

سخنان حکیمانه ابن سینا words of wisdom avicenna اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید سخنان حکیمانه ابن سینا words of wisdom avicenna اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید در […]