سه شنبه, 4 آذر , 1399
سخنان فلسفی آبراهام لینکلن - نمکستان
17 اکتبر 2013

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی

سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی Cute and philosophical words of Abraham Lincoln همه مردم از تعارف خوششان می آید سخنان آبراهام لینکلن زیبا و فلسفی Cute and philosophical words of Abraham Lincoln هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز اگر بنشینی حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را سخنان آبراهام لینکلن […]