شنبه, 2 مهر , 1401
سخنان کوتاه از آنتونی رابینز - نمکستان
16 اکتبر 2013

سخنان انتونی رابینز درباره موفقیت

سخنان انتونی رابینز درباره موفقیت جملات زیبا جملات موفقیت طرز فکری که ما را به جائی رسانده است که اکنون هستیم ما را به جائی که می خواهیم برویم  نخواهد رساند سخنان انتونی رابینز درباره موفقیت جملات زیبا جملات موفقیت کلمات چنان قدرتی دارند که می توانند آتش جنگی را بیفروزند و یا صلحی را […]