پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
سندروم داون - نمکستان
این داستان یک ماجرای واقعی است 07 دسامبر 2022

این داستان یک ماجرای واقعی است

«این داستان واقعی، اولین و آخرین نمونه از حادثه خطرناک گم‌شدن کودکان با نیازهای ویژه نخواهد بود و معلوم نیست با تکرار کدام حادثه قرار است در این حوزه اقدام و چاره اساسی شود.»