پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
سنندج - نمکستان
اینجا پیکره‌ها با تو حرف می‌زنند 12 دسامبر 2022

اینجا پیکره‌ها با تو حرف می‌زنند

سنندج موزه زنده‌ای از پیکره‌هاست با خطوط جادویی چین و شکن لباس‌ها و تموج سحرآمیز فیگورها.