دوشنبه, 4 بهمن , 1400
سنگ - نمکستان
چینش حیرت آور سنگ ها بر روی هم + عکس ها 20 سپتامبر 2013

چینش حیرت آور سنگ ها بر روی هم + عکس ها

چینش حیرت آور سنگ ها بر روی هم + عکس ها یکی از اهالی سانفرانسیسکو می تاند به طور جالب و شگفت انگیزی سنگ ها را روی هم بچیند