پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
سوسیس شکاری - نمکستان
راه رهایی از بی پولی و رسیدن به ثروتی عظیم 19 نوامبر 2022

راه رهایی از بی پولی و رسیدن به ثروتی عظیم

زمانی که ما کارمند فرد دیگری هستیم همه موارد باید طوری باشد که آن فرد راضی باشد تا بتوانیم در شغل خود بمانیم و حقوقی از آن سمت داشته باشیم اما من هم روزی شروع کردم به تحقیق در رابطه با محصولات مختلف و کسب و کار خودم...