پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
سویا خشک - نمکستان
چرا همه فکر می کنند فقر وجود دارد 03 نوامبر 2022

چرا همه فکر می کنند فقر وجود دارد

استدلال فکری و اندیشه درباره اینکه چگونه می توانم از فقر و کم درآمدی رهایی یابم، به صورت گسترده می باشد و باید زمانهایی را به این موضوع اختصاص دهیم، اما آیا اینکه واقعا فقر وجود دارد و فراوانی نیست!