پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
سویا گوشتی - نمکستان
گام اساسی و بنیادین در کارآفرینی و راه اندازی مشاغل 05 نوامبر 2022

گام اساسی و بنیادین در کارآفرینی و راه اندازی مشاغل

برای کارآفرین بودن لازم نیست حتماً به سراغ ایده های بزرگ و پرهزینه رفت و باید دانست که کمپانی های بزرگ از چه روشی استفاده کرده اند و چگونه به رشد رسیده اند.

راهی برای بهتر گرفتن تصمیمات سخت در زندگی 03 نوامبر 2022

راهی برای بهتر گرفتن تصمیمات سخت در زندگی

قبل از اینکه به انجام کاری بپردازید، نتیجه و هدف مورد نظر خود را، تجسم کنید و افراد مشهور و موفق مثل ورزشکاران نیز قبل از رسیدن به موفقیت، احتمالا آن را تجسم کرده اند.