دوشنبه, 10 بهمن , 1401
سکوت میکنم - نمکستان
استاتوس ، پیامک و اس ام اس سکوت سرد و تلخی روزگار 01 سپتامبر 2013

استاتوس ، پیامک و اس ام اس سکوت سرد و تلخی روزگار

استاتوس ، پیامک و اس ام اس سکوت سرد و تلخی روزگار باران کمی آهسته تر ، اینجا کسی در خانه نیست من هستم و تنهایی و دردی که نامش زندگیست ! اس ام اس سکوت سرد و تلخی روزگار  امشب غم ها برایم مهمانی گرفته اند و من میخواهم بترکانم همه ی بغض هایم […]