چهارشنبه, 2 مهر , 1399
سیامند رحمان - نمکستان
سیامند رحمان درگذشت 02 مارس 2020

سیامند رحمان درگذشت

سیامند رحمان قهرمان پاراوزنه برداری جهان و المپیک دار فانی را وداع گفت.