پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
سیب قرمز - نمکستان
سیب ثروت از درخت بر زمین زندگی ام افتاد 20 دسامبر 2022

سیب ثروت از درخت بر زمین زندگی ام افتاد

چیزی که من دوست دارم انجام دهم خلق چیزهایی است که می توانم به آن ها افتخار کنم. من میخواستم در کسب و کار خود موفق شوم و ثروت را بدست آورم