پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
سیستم اعلام حریق - نمکستان
این موضوع دلیلی بر موفق شدن در کارم بود 08 نوامبر 2022

این موضوع دلیلی بر موفق شدن در کارم بود

گاهی اوقات گمان می کنم افرادی که در اطراف ما هستند نقش بسیاری در موفق شدن ما دارند در صورتی که بعد از شروع شغل تعمیر و توزیع سیستم اعلام حریق و موفقیت در این حوزه متوجه شدم که تنها شخصی که در موفقیت من تاثیر دارد خودم هستم.

با این روش توانستم جذب سرمایه را آموزش ببینم 08 نوامبر 2022

با این روش توانستم جذب سرمایه را آموزش ببینم

راه های زیادی برای پیشرفت در شغل های مختلف وجود دارد اما من برای شغل خود که تعمیر سیستم اعلام حریق است ترجیح دادم آموزش های بیشتری ببینم تا بتوانم به خوبی در حرفه خود فعالیت کنم و همین موضوع باعث شد که بتوانم به راحتی در مدت کوتاه به سرمایه بسیاری برسم.