پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
سیستم ایمنی بدن - نمکستان
۵ مکمل پر کاربرد برای تقویت سیستم ایمنی بدن 15 ژوئن 2022

۵ مکمل پر کاربرد برای تقویت سیستم ایمنی بدن

ارتباط سلامتی بدن انسان با نوع تغذیه‌ای که دارد از دیرباز محل گفتگو و اختلاف نظرهای گوناگون بوده است. اختلاف نظر نه از این حیث که عده‌ای چنین گزاره‌ای را رد کرده باشند؛ بلکه از این جهت که کدام سبک غذایی و استفاده از چه مواد مغذی در ارتباط با سلامت کدام ارگان‌های حیاتی بدن است.