پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
سیم افشان - نمکستان
اصل مهم رونق شغلم در سیم و کابل را بدانید 20 دسامبر 2022

اصل مهم رونق شغلم در سیم و کابل را بدانید

مهم ترین ملاک بنده در تولید و عرضه انواع سیم و کابل، میزان رضایت مشتریانم است و به همین خاطر در حرفه ام به گونه ای عمل کرده ام که از مشتریان راضی زیادی برخوردار شدم