چهارشنبه, 19 بهمن , 1401
سینک گرانیتی - نمکستان
سینک گرانیتی روکار خاکستری شاین براق خارجی 18 آگوست 2022

سینک گرانیتی روکار خاکستری شاین براق خارجی

با توجه به کاربردهایی که امروزه در آشپزخانه از سینک گرانیتی می شود بسیار زینت بخش آشپزخانه بانوان شده است با توجه به پیشرفت تکنولوژی نمونه های رنگی آن و طوسی و خاکستری اش به وفور دیده می شود.