دوشنبه, 10 بهمن , 1401
شاعر - نمکستان
۴ شاعر نامی از گذشته تا امروز که درباره‌ی عشق سخن می‌گویند 22 سپتامبر 2019

۴ شاعر نامی از گذشته تا امروز که درباره‌ی عشق سخن می‌گویند

۴ شاعر نامی از گذشته تا امروز که درباره‌ی عشق سخن می‌گویند عشق پرتکرارترین موضوعی است که از دیرباز به تمامی زبان‌ها و در تمامی فرهنگ‌ها در مورد آن شعر سروده شده. عشق؛ پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین احساس آدمی که هیچ‌کس نتوانسته است تعریف دقیقی از آن ارائه دهد، و با این‌حال اکثر انسان‌ها مدعی هستند […]