سه شنبه, 18 بهمن , 1401
شاعر زن - نمکستان
۴ شاعر زن که از تاثیر گذارترین شاعران دوره معاصر به شمار می آیند 15 ژانویه 2020

۴ شاعر زن که از تاثیر گذارترین شاعران دوره معاصر به شمار می آیند

پس از مشروطه راه برای حضور زنان در جامعه باز شد. پیش از آن شعر و ادبیات که حوضه لطافت و حس است؛ همچنان مردانه مانده بود. در دوره معاصر کم‌کم این رخت مردانه از دوش ادبیات کنده می‌شود. شاعران زنی این بار را بر دوش کشیده و در این مسیر تاثیر گذار بوده اند. در ادامه با چند تن از آنان آشنا می‌شویم.