پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
شال حریر - نمکستان
نتیجه ریسک پذیری ام ثروتمند شدنم بود 16 نوامبر 2022

نتیجه ریسک پذیری ام ثروتمند شدنم بود

هرکسی یک عقیده ای دارد از نظر من ریسک کردن بد نیست اگرهم موفق نشوید نگران نباشید برایتان تجربه میشود. من با ریسک کردن در حوزه شال توانستم ثروت بی کرانی را جذب کنم اکنون میخواهم چند نمونه را باهم بررسی کنیم.