پنج شنبه, 13 بهمن , 1401
شامپو بدن - نمکستان
داشتن رفتار مناسب با شکست من را ثروتمند کرد 24 دسامبر 2022

داشتن رفتار مناسب با شکست من را ثروتمند کرد

این قانون همواره وجود دارد که افرادی که مشتاق هستند، درآمد بیشتری نسبت به افرادی که اشتیاق ندارند کسب می ‌کنند بنابراین برای رسیدن به درآمد میلیاردی باید شوق و انگیزه زیادی داشته باشید.