شنبه, 15 آذر , 1399
شرک - نمکستان
شرک و فیونا واقعی +عکس ها 29 دسامبر 2013

شرک و فیونا واقعی +عکس ها

ایده ازدواج به سبک شرک و فیونا به این دلیل شکل گرفت که عروس و داماد خیر می خواستند از آن درآمدی کسب کنند و به بیماران سرطانی اهدا کنند.